Creative Europe Desk Slovensko informuje

Výsledky výzvy EACEA/17/2019, Podpora vývoja jednotlivých projektov, s uzávierkou 13. novembra 2019 sú už známe. V jej rámci prišlo celkovo 278 žiadostí (37 na animované filmy, 71 na kreatívne dokumenty a 170 na hrané filmy), z ktorých podporili 64 projektov (9 animovaných, 17 dokumentárnych a 38 hraných). Celková suma podpory je 2 705 000 eur. Pokiaľ ide o úspešnosť projektov z krajín s nízkou audiovizuálnou kapacitou, získali celkovo 815 000 eur, t. j. 30,13 percenta celkových alokovaných prostriedkov, čo je viac než minimálne garantovaných 27 percent. Nás, samozrejme, zaujímajú slovenské tituly – zo šiestich predložených projektov hraných filmov získal podporu vo výške 50 000 eur film Mäso (The Flesh – A True Eastern) spoločnosti KFS production. Srdečne gratulujeme. 

V júni bude mať uzávierku jediná výzva programu Kreatívna Európa – MEDIA, EACEA/21/2019, Selektívna podpora kinodistribúcie, uzávierka je 16. júna. 

Pandemická situácia a jej dôsledky pre audiovizuálne prostredie sú, samozrejme, v centre pozornosti Európskej komisie i Európskeho parlamentu, o niektorých konkrétnych opatreniach sme už informovali v predchádzajúcom dvojčísle. Komisia pracuje veľmi intenzívne na ďalších krokoch, ktoré budú predstavovať bezprostrednú finančnú pomoc, sanáciu strát a investície v rámci rekonštrukcie celého sektora. 

Londýnska spoločnosť MUSO, s ktorou sme spolupracovali na analýze pirátstva v audiovizuálnom sektore na Slovensku pred dvomi rokmi, zverejnila informáciu o náraste počtu nelegálne sťahovaného obsahu počas pandémie. Čísla nie sú prekvapujúce, ale alarmujúce: v mesiacoch marec a apríl sa pirátstvo celosvetovo zvýšilo o 33 percent. Inými slovami, prvými víťazmi súčasnej krízy sú stránky s nelegálnym obsahom. 

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: