Creative Europe Desk Slovensko informuje

EACEA zverejnila výsledky viacerých výziev podprogramu MEDIA. Nás zaujímajú samozrejme najviac tie, v ktorých sme zaregistrovali pozitívne výsledky slovenských spoločností. V rámci výzvy EACEA/18/2019, Podpora vývoja balíkov projektov, boli úspešné dve produkčné spoločnosti: BFILM získal podporu vo výške 195 000 eur a nutprodukcia podporu vo výške 96 000 eur.

V septembri (8. 9.) bude jediná uzávierka MEDIA – výzva EACEA/22/2019, Automatická podpora kinodistribúcie. Zároveň ide o jedinú uzávierku, plánovanú v tomto roku. Dôvodom je, že stále nebola schválená nová generácia programu Kreatívna Európa na roky 2021-2027. Ďalšie rokovania medzi Európskym parlamentom, Európskou komisiou a Radou sa uskutočnia na jeseň.

Kreatívna Európa v podprograme Kultúra pripravuje ako spoluorganizátor v septembri v termíne 4. – 6. 9. medzinárodný showcase festival a konferenciu Sharpe, ktorá sa uskutoční v  Novej Cvernovke v  Bratislave. Súčasťou podujatia bude hudobná konferencia, ktorej účastníci sa od expertov a profesionálov z hudobného prostredia dozvedia viac o jeho fungovaní formou prednášok, panelových diskusií, workshopov či osobných stretnutí. Záujemcovia o účasť na podujatí môžu kontaktovať organizátorku Katju Thalerovú, email katja@musicexport.sk.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články