Creative Europe Desk Slovensko informuje

Rok 2020 bol pre slovenskú audiovíziu skutočne zlomový a v niektorých segmentoch (kiná, distribúcia) aj zničujúci. Tým viac poteší, že pre slovenské subjekty žiadajúce podporu v rámci programu Kreatívna Európa, podprogramu MEDIA, bol mimoriadne úspešný. Celková suma podpory dosiahla 999 440 eur, čo je historicky druhý najlepší výsledok v ére členstva Slovenska v programe. V podprograme Kultúra dostali 4 slovenské spoločnosti ako spoluorganizátori projektov (Hudobné centrum, MG & MK, s. r. o., Univerzita Komenského a občianske združenie Superar)celkovo 83 654 eur, celková podpora z programu Kreatívna Európa za rok 2020 predstavuje 1 083 094 eur. 

Tradične najvyššiu podporu v rámci podprogramu MEDIA dostali distribútori: v rámci automatickej podpory kinodistribúcie dostalo 5 slovenských distribučných spoločností celkovo 307 127 eur. V rámci výberovej podpory kinodistrbúcie dostalo v prvej uzávierke 7 distribútorov 36 080 eur, v rámci druhej uzávierky štyria slovenskí distribútori 26 115 eur (EACEA nezverejňuje jednotlivé spoločnosti a ich podporu, pretože nie sú priami žiadatelia).

Výborné výsledky (a historicky rekordné) dosiahli slovenské produkčné spoločnosti. V rámci podpory vývoja jednotlivých projektov dostali podporu spoločnosti KFS Production – 50 000 eur na projekt The Flesh – A True Eastern, D.N.A. – 50 000 eur na projekt Unnatural, objectif – 30 000 eur na projekt The Spacehead a napokon Hailstone – 25 000 eur na projekt We Have to Survive (názvy projektov uvádzame tak, ako boli uvedené v žiadostiach). Zároveň máme dve slovenské spoločnosti, ktoré dostali podporu na vývoj balíkov projektov: Bfilm – 195 000 eur a Nutprodukcia – 96 000 eur. Celkovo teda získali slovenské produkčné spoločnosti na vývoj svojich projektov 446 000 eur.

V rámci podpory Europa Cinemas dostalo 25 slovenských kín v sieti podporu vo výške 167 117 eur. Všetkým úspešným žiadateľom srdečne gratulujeme.

Koncom roku 2020 sa po dlhých a komplikovaných rokovaniach o výške a podmienkach rozpočtu EÚ na ďalšie programovacie obdobie dosiahol konsenzus, preto očakávame, že sa rýchlo pohnú aj schvaľovacie procesy jednotlivých programov vrátane ďalšej generácie programu Kreatívna Európa na roky 2021 až 2027. Predpokladáme, že prvé výzvy budú publikované už v prvých mesiacoch roku 2021. V roku 2021 oslávi program MEDIA 30 rokov svojej existencie. Sme radi, že Slovensko je členskou krajinou tohto najväčšieho a najdôležitejšieho európskeho programu na podporu audiovizuálneho priemyslu, a to už od roku 2003. V priebehu roka bude k tomuto jubileu zorganizovaných viacero kampaní a podujatí, o ktorých vás, samozrejme, budeme informovať.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: