Creative Europe Desk

Slovensko informuje Slovenské subjekty získali v roku 2016 v podprograme Kultúra podporu v celkovej výške 273 224 eur, v podprograme MEDIA 1 034 420 eur. V podprograme MEDIA boli vlani mimoriadne úspešné produkčné spoločnosti, ktoré v rámci schémy Vývoj jednotlivých projektov získali celkovú podporu vo výške 190 000 eur, z toho 60 000 eur jeden projekt animovaného filmu (Bfilm s projektom Srdce veže), 80 000 eur dva projekty hraných filmov (D. N. A. a Správa a HITCHHIKER Cinema s projektom Čakanie) a 50 000 eur dva projekty dokumentárnych filmov (atelier.doc a projekt Dubček, Peter Kerekes a Okupácia 1968). Po prvý raz získal slovenský subjekt aj podporu TV vysielania vo výške 145 000 eur (Fool Moon a projekt Websterovci), spolu získali slovenské producentské spoločnosti 335 000 eur. Tradične najväčšiu podporu získali distribútori – 67 100 eur v rámci Výberovej podpory kinodistribúcie a rekordných 403 090 eur v rámci Automatickej podpory kinodistribúcie. Tri slovenské spoločnosti boli súčasťou konzorcií, ktoré boli podporené v schémach Podpora práce s publikom (Filmtopia a projekt KineDok, z celého grantu bolo na Slovensku preinvestovaných 15 507 eur) a Podpora tréningových programov (dve slovenské spoločnosti: Character a projekt Midpoint TV Launch a Asociácia nezávislých producentov s projektom DOK.Incubator, podpora pre slovenskú časť programov predstavovala 59 700 eur).

Celková podpora pre slovenské subjekty dosiahla rekordných 880 397 eur v rámci podprogramu MEDIA a spolu s nepriamou podporou v sieti Europa Cinemas (154 023 eur) sa celková suma vyšplhala na 1 034 420 eur, čo je najlepší výsledok v celom období, odkedy je Slovensko členským štátom MEDIA. Rovnako úspešný je pomer žiadajúcich a podporených slovenských spoločností (58 žiadajúcich – 41 podporených, čo predstavuje 70,69 %) a predkladaných a podporených projektov (91 predložených – 55 podporených, čo je 60,44 %).

Aktuálne uzávierky:
– Výzva EACEA/21/2016, podpora Vývoja balíkov projektov, má uzávierku 2. februára 2017,
– Výzva EACEA/17/2016, podpora Prístupu na trh, uzávierka je 2. februára 2017,
– Výzva EACEA/25/2016, Podpora filmového vzdelávania, uzávierka 2. marca 2017,
– Výzva EACEA/22/2016, Podpora vývoja videohier, uzávierka 2. marca 2017.

vs 

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: