Rada SFÚ má nových členov aj predsedu

Novými členmi Rady SFÚ sa stali prof. Dušan Dušek a prof. Ondrej Šulaj. Členovia rady, ktorými sú okrem menovaných podpredsedníčka rady JUDr. Marta Franková, JUDr. Oľga Davalová a PhDr. Peter Maráky, si zároveň na zasadnutí rady koncom júna zvolili spomedzi seba nového predsedu. Stal sa ním Ondrej Šulaj. Rada SFÚ ako orgán dohľadu okrem iných činností schvaľuje návrh rozpočtu SFÚ, návrh výročnej správy, dlhodobé plány a koncepcie rozvoja, volí a odvoláva generálneho riaditeľa, dohliada na dodržiavanie poslania a činností, ktoré SFÚ vyplývajú zo zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva ministerka kultúry SR.

mak

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články