Súťaž animovaných aj hraných filmov stredoškolákov

Študenti stredných škôl môžu do 9. 6. prihlásiť svoje práce na 16. ročník Medzinárodnej súťaže animovaných filmov stredných škôl. Víťazné práce Animofestu 2021 vyhlásia 17. 6. a rozhodne o nich porota pod vedením animátora a pedagóga Karola Holubčíka. Víťazi získajú finančné prémie 500, 300 a 200 eur. Podmienkou zaradenia animovaného filmu do súťaže je, že ide o prácu, ktorá vznikla po 1. januári 2021 a má minutáž minimálne 60 sekúnd. Súťaž organizuje bratislavská Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby a študenti môžu svoje práce prihlásiť aj v kategóriách hraný film, fotografia, odevný a grafický dizajn. Kompletné podmienky súťaže nájdu záujemcovia na stránke uat.sk.

mak

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články