Kontakt

adresa redakcie:
Film.sk / Slovenský filmový ústav / Grösslingová 32 / 811 09 Bratislava 1
tel.: +421 2 5710 1525, e-mail: filmsk@sfu.sk


Matúš Kvasnička, šéfredaktor
tel.: +421 907 832 585, e-mail: matus.kvasnicka@sfu.sk


Mária Ferenčuhová, redaktorka, e-mail: maria.ferencuhova@sfu.sk
Barbora Nemčeková, redaktorka, e-mail: barbora.nemcekova@sfu.sk