Časopis

Mesačník Film.sk kontinuálne vychádza už od roku 2000. Hoci na jeho začiatku stála úvaha o programovom bulletine k premietaniam v študijnej sále Slovenského filmového ústavu vo vtedajšom Charlie centre (dnes Kino Lumière), nakoniec sa rozhodlo, že okrem programu bude prinášať aj ďalšie informácie a jeho pridanou hodnotou budú texty venované najmä slovenskej tvorbe a domácim filmárom. Z iniciatívy SFÚ tak slovenský film vstúpil do nového tisícročia s časopisom, ktorý chcel upozorniť na to, že domáca filmová tvorba existuje, aj keď noviniek bolo v tom čase poskromne.

Formát časopisu bol počas prvých rokov „vreckový“, 10 x 20 cm, veľkosť však prevyšovalo odhodlanie a entuziazmus autorov a prvej šéfredaktorky Simony Nôtovej. Rozsah Film.sk sa pohyboval od 40 do 48 vnútorných strán a celý časopis, vrátane obálky, bol čiernobiely.

Povedomie o tom, že slovenská kinematografia existuje udržiaval časopis aj priestorom, ktorý poskytoval filmovým tvorcom najrôznejších profesií. Čitateľom prinášal prehľad filmových noviniek v distribúcii, pozvánky na aktuálne podujatia a ďalšie servisné informácie. Na väčšej ploche sa však vždy venoval novým slovenským filmom, ktoré, spolu s ich tvorcami, predstavoval v čase premiéry v rubrike Novinky a následne ich hodnotil formou recenzií. Okrem toho slovenské filmy a audiovizuálne prostredie mapoval formou rozhovorov, reportáží z nakrúcania a ďalších žánrov. Časopis pravidelne upozorňoval aj na klasické snímky z histórie a ich tvorcov, napríklad pri príležitosti výročí.

Zostava rubrík sa, prirodzene, časom rôzne obmieňala, viaceré však zostali  zachované dodnes. Od roku 2003 vychádzal Film.sk s farebnou obálkou. Výraznou zmenou podoby prešiel mesačník v roku 2011, keď sa jeho formát zväčšil na rozmer A5. V septembri 2012 vystriedal na pozícii šéfredaktorky Film.sk Simonu Nôtovú Daniel Bernát. Pod jeho vedením začalo od roku 2013 popri štandardných jedenástich číslach Film.sk a zvláštnom vydaní časopisu k celoslovenskej putovnej prehliadke Projekt 100 vychádzať aj špeciálne anglické číslo Film.sk, ktoré vychádzalo do roku 2022.

Až do konca roku 2017 vychádzal mesačník Film.sk v náklade 750 kusov jedenásťkrát do roka s predajnou cenou 1 euro. V januári 2018 prešiel časopis dovtedy najväčšou zmenou, ktorú mu umožnila podpora Audiovizuálneho fondu. Inovovaná podoba mesačníka priniesla nielen väčší formát 20 x 27 cm, ale aj nový vizuál, využitie farby na vnútorných stranách a tiež obsahové úpravy. Štandardný rozsah Film.sk v novej podobe bol 52 vnútorných strán, náklad bol 850 kusov (neskôr 600 kusov) a predajná cena 2,50 eur. V novembri 2019 sa šéfredaktorom časopisu stal Matúš Kvasnička a od januára 2020 pribudla do pôvodne dvojčlennej redakčnej zostavy Mária Ferenčuhová. Jaroslavu Jelchovú vystriedala v septembri 2022 Barbora Nemčeková.

Od roku 2001 má časopis aj webovú stránku www.filmsk.sk. V roku 2013 sa dočkala kompletne novej podoby, v ktorej fungovala do polovice roku 2024, keď Film.sk spustil najnovšiu podobu svojho webového sídla. Táto zmena bola spojená s kompletným prechodom tlačenej podoby mesačníka Film.sk do podoby online mesačníka (nielen) o slovenskom filme. Ako online časopis, bez printovej verzie, vychádza Film.sk od júla 2024.