Prehlásenie o prístupnosti

Portál Slovenského filmového ústavu úspešne absolvoval XHTML ako aj CSS validáciu v zmysle ustanovení danými organizáciou W3C. Portál taktiež spĺňa ustanovenia dané Výnosom Ministerstva financií SR z 9. júna 2010 č. 312/2010-132 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a s ním súvisiacimi prílohami — v zmysle metodického pokynu č. MF/23579/2010-312.

Portál ako taký je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je pritom definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Zároveň vyhovuje požiadavkám Blind Friendly, keďže ponúka možnosť prepnúť zobrazenie na textovú verziu.