Creative Europe Desk Slovensko informuje

Prvým termínom podprogramu MEDIA v roku 2017 je 2. február, keď má uzávierku Výzva EACEA/21/2016, Podpora vývoja balíkov projektov. Je určená stredne veľkým a veľkým nezávislým produkčným spoločnostiam, ktoré sú schopné paralelne vyvíjať a produkovať viacero projektov. Spoločnosti musia existovať najmenej 36 mesiacov a musia preukázať, že v období 5 rokov pred podaním žiadosti produkovali ako väčšinový producent dielo, ktoré bolo distribuované v kinách alebo v televíziách v najmenej troch krajinách mimo krajiny pôvodu diela, a to v období medzi 1. januárom 2014 a dňom podania žiadosti. Balík projektov musí pozostávať z 3 až 5 projektov (hraných, dokumentárnych alebo animovaných). Novinkou je, že balík môže navyše obsahovať aj krátky film do 20 minút. Ide o podporu nových talentov (nových autorov, producentov, kameramanov a podobne, ktorí už majú za sebou dielo, čo vzbudilo pozornosť – napríklad školské –, a ešte nedebutovali v profesionálnej praxi) a súčasne o posilnenie spolupráce medzi nimi a renomovanými produkčnými spoločnosťami. V tejto výzve nemôžu podávať žiadosti spoločnosti, ktoré si už podali žiadosť v rámci Podpory vývoja jednotlivých projektov v novembri 2016. Minimálna suma podpory je 70 000 eur, maximálna 200 000 eur bez krátkeho filmu a 210 000 eur s ním. Možná suma podpory je maximálne 50 percent z oprávnených nákladov na vývoj projektu.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: