Creative Europe Desk Slovensko informuje

V septembri 2019 boli zverejnené všetky nové výzvy programu Kreatívna Európa, podprogramu MEDIA na rok 2020. Prinášame ich prehľad:

EACEA/17/2019, Vývoj jednotlivých projektov (druhá uzávierka 12. 5. 2020)

EACEA/18/2019, Vývoj balíkov projektov (uzávierka 4. 2. 2020)

EACEA/19/2019, Vývoj videohier (uzávierka 12. 2. 2020)

EACEA/20/2019, TV vysielanie (druhá uzávierka 14. 5. 2020)

EACEA/21/2019, Kinodistribúcia – selektívna schéma (druhá uzávierka 16. 6. 2020)

EACEA/22/2019, Automatická kinodistribúcia/Podpora pre obchodných zástupcov (uzávierky 8. 9. 2020 – distribútori/29. 10. 2020 – obchodní zástupcovia)

EACEA/23/2019, Podpora online distribúcie (uzávierka 7. 4. 2020)

EACEA/24/2019, Siete kín (uzávierka 28. 5. 2020)

EACEA/25/2019, Podpora filmového vzdelávania (uzávierka 12. 3. 2020)

EACEA/26/2019, Podpora filmových festivalov (druhá uzávierka 23. 4. 2020)

EACEA/27/2019, Prístup na trh (uzávierka 6. 2. 2020)

EACEA/29/2019, Medzinárodné koprodukčné fondy (uzávierka 15. 1. 2020)

Zmeny vo výzvach: v rámci Vývoja (jednotlivé projekty, balíky projektov) sa už nevyžaduje priložiť k žiadosti kompletný scenár, rozsah umeleckého materiálu je limitovaný na maximálne 20 strán. V rámci Automatickej distribúcie ide o zlúčenie dvoch výziev z minulosti, podmienky v rámci Automatickej podpory sa pre distribútorov nemenia.

Všetky výzvy a ďalšie podrobné informácie nájdete na webovej stránke kancelárie Creative Europe Desk Slovensko, www.cedslovakia.eu.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: