Prihlasovanie filmov na Slnko v sieti 2017

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) pripravuje udeľovanie národných filmových cien Slnko v sieti 2017. Na ocenenie môžu byť prihlásené hrané, dokumentárne a animované slovenské filmy a s nimi súvisiace tvorivé výkony, ak sa prvé verejné uvedenie týchto filmov za odplatu v kinách (distribučná premiéra) na území SR uskutočnilo medzi 1. januárom a 31. decembrom 2016 a počas tohto obdobia sa konalo minimálne 7 verejných predstavení za odplatu. Podmienka uvedenia prihlásených audiovizuálnych diel v kinodistribúcii neplatí pre kategórie dokumentárny a animovaný film, záväzné však ostáva ich premiérové verejné uvedenie v hodnotenom období. SFTA prechádza od roku 2017 na elektronický systém prihlasovania filmov a hlasovania akademikov. Filmy a s nimi súvisiace tvorivé výkony tak budú môcť producenti prihlasovať online prostredníctvom prihláškového formulára do 31. januára 2017. Štatút ceny a bližšie informácie pre producentov sú zverejnené na internetovej stránke www.slnkovsieti.sk. O nomináciách a držiteľoch cien budú rozhodovať členovia SFTA v dvojkolovom hlasovaní. Slávnostné odovzdávanie národných filmových cien Slnko v sieti bude vyvrcholením bilančnej prehliadky Týždeň slovenského filmu a uskutoční sa 7. apríla v budove Starej tržnice v Bratislave.

SFTA

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články