Creative Europe Desk Slovensko informuje

Slovenské subjekty v audiovízii získali v roku 2014 podporu z podprogramu MEDIA v celkovej výške 617 074 eur a v rámci siete Europa Cinemas získalo 19 slovenských kín podporu vo výške 91 701 eur, spolu teda podpora predstavuje 708 775 eur. Ide o najvyššiu sumu od roku 2003, keď sa Slovenská republika stala členským štátom MEDIA.

Najvyššie percento podpory v roku 2014 smerovalo do distribúcie – 106 300 eur na výberovú podporu kinodistribúcie (v roku 2013 to bolo 50 000 eur), 210 520 eur bola celková výška automatickej podpory kinodistribúcie (v roku 2013 to bolo 140 193 eur). Ďalej to bola podpora 25 000 eur pre festivaly (v roku 2013 to bolo 45 000 eur) a 145 000 eur išlo na podporu vývoja jednotlivých projektov (v roku 2013 to bolo 70 000 eur). Percentuálne najvyššia podpora pre distribúciu logicky vyplýva z priorít podprogramu MEDIA, v ktorom najväčšia suma finančných prostriedkov smeruje práve do distribúcie.

Aktuálne uzávierky: Výzva EACEA18/14 – Podpora vývoja balíkov projektov – s uzávierkou 5. februára.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články