Creative Europe Desk Slovensko informuje

V marci má program Kreatívna Európa – podprogram MEDIA uzávierky v dvoch schémach: 26. marca majú uzávierky výzvy EACEA/5/2015 – Práca s publikom a EACEA/06/2015 – Vývoj videohier.

V rámci prvej schémy ide o podporu projektov zameraných na filmovú gramotnosť alebo podujatí zameraných na prácu s publikom:

Akcia 1: Filmová gramotnosť
Projekty na zlepšenie spolupráce medzi iniciatívami na zvyšovanie filmovej gramotnosti v Európe s cieľom zvýšiť efektívnosť a európsky rozmer daných iniciatív. Vyžaduje aspoň 3 partnerov (koordinátor projektu a najmenej 2 partneri), ktorí pôsobia v oblasti zvyšovania filmovej gramotnosti, pochádzajú z 3 krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA a využívajú najmenej 3 jazyky. Prípustné organizácie: iniciatívy zamerané na filmovú gramotnosť vrátane filmových inštitútov, inštitúcií filmového dedičstva, festivalov, filmových klubov a iných organizácií aktívne pôsobiacich v oblasti filmu a filmovej gramotnosti, obzvlášť zameraných na deti a mládež.

Akcia 2: Podujatia zamerané na prácu s publikom
Podujatia, ktorých cieľom je rozvoj iniciatív zameraných na inovatívne a participatívne stratégie rozširovania (obzvlášť) mladého publika európskeho filmu. Projekty v rámci Akcie 2 musia spĺňať tieto kritériá:
– mať aspoň 3 partnerov (koordinátor projektu a najmenej 2 partneri) pôsobiacich v audiovizuálnom sektore, pochádzajúcich z 3 rôznych krajín, ktoré sa zúčastňujú na podprograme MEDIA,
– byť zacielené na publikum v najmenej 3 krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA,
– byť zamerané na európske filmy.

Prípustné organizácie: obchodní zástupcovia, distribučné spoločnosti, festivaly, televízni vysielatelia, kiná, on-line platformy, asociácie na propagáciu filmu a tak ďalej.

V druhej schéme ide o podporu vývoja európskych videohier s naratívnou štruktúrou bez ohľadu na platformu alebo predpokladaný spôsob distribúcie. Vo všetkých prípadoch musí ísť o hry určené na komerčné využitie.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články