Creative Europe Desk Slovensko informuje

V utorok 13. júna sa vo Dvorane VŠMU v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia Verejne o verejných zdrojoch pre kultúru. Verejné dotačné schémy fungujú na princípoch, ktoré sú určované a vyrokúvané v občianskom dialógu a vyhodnocované na základe kvalitatívnych aj kvantitatívnych kritérií. Rôznorodá a zdravá kultúrna produkcia sa nezaobíde bez verejnej podpory – či už finančnej, alebo morálnej. Program Kreatívna Európa (2014 – 2020) je v polovici svojho trvania. Popri jeho zákonitostiach a možnostiach národného spolufinancovania nás bude zaujímať aj širšia téma – podstata a smerovanie verejných dotačných schém na kultúrne projekty a zákonitosti ich zakladania. Program konferencie nájdete na www.cedslovakia.eu, prihlásiť sa dá na kultura@cedslovakia.eu.

Kancelária Creative Europe Desk Slovensko vydáva od roku 2004 Správu o stave slovenskej audiovízie v predchádzajúcom roku. Správa za rok 2016 prináša v sedemnástich kapitolách množstvo podrobných informácií o najrôznejších aspektoch slovenského audiovizuálneho priemyslu (legislatíva, filmové školy, produkcia, financovanie – Audiovizuálny fond, Literárny fond, MEDIA, Eurimages, distribúcia v kinách i na DVD, kiná, festivaly, ocenenia, Slovenský filmový ústav a televízie). Vychádza v slovenčine a v angličtine a je určená pre profesionálov, domáce a zahraničné inštitúcie a organizácie. Kompletnú správu nájdete na webovej stránke www.cedslovakia.eu, krátená verzia je súčasťou aktuálneho Film.sk.

Aktuálne uzávierky podprogramu MEDIA: 14. júna má uzávierku Kinodistribúcia – selektívna schéma (EACEA/ 19/2016). Vzhľadom na to, že ide o druhú uzávierku výzvy, ostávajú podmienky rovnaké.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: