Creative Europe Desk Slovensko informuje

Koncom roka 2019 boli zverejnené výsledky dvoch výziev, v ktorých boli slovenskí žiadatelia:

EACEA/28/2018, Výberová podpora kinodistribúcie (2. uzávierka) – v nej získalo 8 projektov so slovenskými distribútormi spolu 44 100 eur. Táto schéma funguje podľa nového nastavenia: žiadatelia sú predajcovia práv a dostávajú takzvané kaskádové granty, čo v praxi znamená, že distribútori v zoskupení majú zmluvu s predajcami práv a od nich dostávajú dohodnuté finančné prostriedky. Komisia distribútorov nezverejňuje, keďže s nimi neuzatvára priame zmluvy; výstupom je iba počet projektov a celková suma.

EACEA/22/2018 (2. uzávierka), Podpora vývoja jednotlivých projektov – v nej získala spoločnosť TRIGON PRODUCTION 30 000 eur na projekt Jakubov poklad.

Úspešným uchádzačom srdečne gratulujeme.

Pred koncom roka je bilancia slovenských spoločností pozitívna, doteraz získali podporu vo výške 454 773 eur; v tejto sume nie sú zarátané výsledky, ktoré ešte očakávame (napríklad podpora partnerských slovenských spoločností v rámci Tréningu alebo podpora kín v rámci siete Europa Cinemas). 

S predstihom by sme radi informovali aj o najbližších uzávierkach programu Kreatívna Európa – MEDIA:

Dňa 4. februára 2020 je uzávierka schémy EACEA/18/2019, Vývoj balíkov projektov s rozpočtom 12,5 mil. eur, 12. februára má uzávierku schéma EACEA/19/2019, Vývoj videohier s rozpočtom 3,78 mil. eur. V oboch výzvach sa podmienky v porovnaní s predchádzajúcimi výzvami nezmenili. V novembri predchádzajúceho roka sa zástupcovia kancelárie Creative Europe Desk Slovensko zúčastnili na dvoch workshopoch (v Bratislave a v Košiciach) pre spoločnosti špecializované na vývoj videohier. Zaznamenali sme intenzívny záujem o podporu z programu MEDIA a dúfame, že sa pretaví do kvalitných projektov.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články