Eurimages v Bratislave

V dňoch 19. až 23. 6. sa v Bratislave uskutoční 147. zasadanie Rady Eurimages, filmového fondu Rady Európy. Je to vôbec po prvýkrát od nášho vstupu do Eurimages v roku 1996, čo sa zasadanie rady bude konať na Slovensku, ktorému sa počas dvadsiatich rokov členstva podarilo získať podporu pre 38 koprodukčných projektov v celkovej hodnote 8 839 022 eur. Aktuálna uzávierka na podávanie žiadostí v oblasti koprodukcie celovečerných hraných, dokumentárnych a animovaných filmov je 24. 8. 2017, príslušné zasadanie riadiacej rady fondu sa uskutoční v dňoch 16. až 20. 10. 2017 v Skopje v Macedónsku. Všetky nové informácie o zmene stanov a podmienok účasti v súťaži o grant z Eurimages, najmä v oblasti dokumentárnej tvorby, možno nájsť na domovskej stránke fondu www.coe.int/ eurimages.

zgt

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: