Vyšiel nový Kino-Ikon

V prvom tohtoročnom čísle časopisu pre vedu
o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon nájdu čitatelia ďalšiu zo štúdií Evy Filovej, ktorá sa venuje téme SNP v non-fiction produkcii, Monika Lošťáková píše o slovenských medzinárodných filmových koprodukciách po roku 1989 a Peter Michalovič interpretuje film Krok do tmy. Špeciálny súbor textov je venovaný Orsonovi Wellesovi a časť Kino-Ikonu sa zaoberá fenoménom komédie, a to aj v súvislosti s talianskou kinematografiou, ku ktorej sa viaže i rozhovor s talianskym filmovým teoretikom a historikom Gianom Pierom Brunettom. Časopis obsahuje aj rozhovor s Arnaudom Desplechinom, ktorý nesie názov Truffaut a jeho metódy. V novom Kino-Ikone nechýbajú ani rubriky Dvojdotyk a Filmové a literárne reflexie. Jeho súčasťou je aj kritický občasník študentov filmovej vedy Frame, tentoraz venovaný podujatiu Študentské konfrontácie.

dan

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: