Začína sa nový ročník Filmového kabinetu

Nový ročník vzdelávacieho cyklu Filmový kabinet sa začína 29. januára semestrom s názvom Od zrodu po Kristove roky. Do júna sa uskutoční desať prednášok, ktoré sa budú venovať nasledujúcim témam: Vznik filmu (projekcia filmu Jaskyňa zabudnutých snov, r. W. Herzog), David Wark Griffith a detail (Intolerancia, r. D. W. Griffith), Dokumentárny film a skutočnosť (Nanuk, človek primitívny, r. R. J. Flaherty), Vznik slovenskej kinematografie (pásmo šotov súrodencov Schreiberovcov, Trikrát o Jánošíkovi – r. Š. Ondrkal, Zem spieva – r. K. Plicka), Charles Chaplin a gesto (Kid a Zaháľači, r. Ch. Chaplin), Sovietska avantgarda a montáž (Krížnik Potemkin, r. S. M. Ejzenštejn), Expresionizmus a expresia (Metropolis, r. F. Lang), Vrcholy nemého filmu a filmová reč (Utrpenie Panny Orleánskej, r. C. T. Dreyer), Surrealizmus a Luis Buñuel (Andalúzsky pes a Zlatý vek, r. L. Buñuel) a Zvuk vo filme. Prvý ročník Filmového kabinetu sa začal už v januári 2013, SFÚ spustil projekt pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov. Cyklus sa stretol s pozitívnym ohlasom a úspešní absolventi získali diplom Slovenského filmového ústavu. Cieľom projektu je sprostredkovať divákom atraktívnou formou znalosti z oblasti kinematografie a podnietiť v nich túžbu po filme a poznaní.

zs 

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články