Zuzana Bieliková

Slovensko ako „zelená“ filmová krajina

Mária Ferenčuhová

V roku 2018 vznikla Slovenská filmová agentúra (SFA) ako organizačná zložka Audiovizuálneho fondu. Jej cieľom je najmä zvyšovať príležitosti pre neštátne investície do audiovizuálnej produkcie na Slovensku, rozvoj filmovej infraštruktúry a propagácia Slovenska ako „filmovej krajiny“. Jej manažérkou je Zuzana Bieliková.

Zvýšilo sa vznikom Slovenskej filmovej agentúry povedomie o Slovensku ako o krajine, kde sa oplatí nakrúcať?

Založením Slovenskej filmovej agentúry v roku 2018 a vďaka jej činnosti záujem zahraničných produkcií o nakrúcanie na Slovensku vzrástol. Napriek tomu, že krátko po založení SFA svetovú filmovú produkciu zasiahol COVID-19 a štrajk WGA a SAG-AFTRA, na Slovensku sa realizovalo viacero zahraničných projektov. Trend podporilo aj navýšenie dotácie poskytovanej fondom pre filmové projekty na Slovensku, ktorá sa od 1. januára 2020 zvýšila na 33 % oprávnených výdavkov. Tým sa výrazne zvýšila atraktivita Slovenska pre filmovú a televíznu produkciu v porovnaní s okolitými krajinami. Nakrúcali sa tu projekty ako napr. Red Sparrow, Marco Polo, Dracula, Van Helsing, Tom Clancy’s Jack Ryan, Tatér z Auschwitzu, The Performance a iné.

Ktoré lokácie sú pre zahraničné produkcie najatraktívnejšie?

Tatry, Banská Štiavnica, Slovenský raj a jeho Tomášovský výhľad. Ale nakrúcalo sa aj na Záhorí, na Oravskom hrade, v Bojniciach. Bratislava je zaujímavá, lebo je tu všetko poruke a leží v blízkosti viedenského letiska. Naše hlavné mesto už vo filmoch zobrazilo Berlín, New York, Budapešť, Londýn… Aktuálne sa v našej metropole nakrúca jeden americký projekt.

Ako o sebe dáva filmová agentúra vedieť, ako pracuje, ako získava záujem zahraničných producentov?

SFA funguje ako prvý kontakt pre otázky o filmovej infraštruktúre na Slovensku. Poskytuje informácie pre záujemcov o nakrúcanie na Slovensku nielen prezenčne na filmových trhoch a podujatiach, ale aj osobne v sídle kancelárie či elektronickou formou. Pravidelne informuje domáce a zahraničné médiá o svojich aktivitách a o súčasnom stave filmového priemyslu aj formou rozhovorov alebo podávaním osobitných informácií. Takisto informuje o svojich aktivitách a udržiava kontakt so slovenskými aj so zahraničnými filmovými profesionálmi. Zároveň sa snaží osloviť potenciálnych nových partnerov. Na tieto účely si zvolila komunikáciu cez najpopulárnejšie sociálne siete – Facebook, Instagram, Twitter a Linkedin.

Webové sídlo SFA – www.filmcommission.sk – funguje od februára 2019 a predstavuje komplexnú prezentáciu Slovenska ako filmovej krajiny. Obsahuje údaje o krajine, hraniciach, okolitých krajinách, klimatických podmienkach, filmovej a podnikateľskej infraštruktúre a disponuje aj prezentáciou lokácií a profesionálneho prostredia. Má dve jazykové mutácie (angličtina a slovenčina) a slúži ako hlavný zdroj informácií o slovenskom audiovizuálnom priemysle. Záujemcovia o nakrúcanie na Slovensku tam nájdu základnú databázu filmovej infraštruktúry na Slovensku, informácie o úspešných zahraničných projektoch realizovaných na území Slovenska, kontakty na produkčné spoločnosti, dostupné technológie, postprodukčné spoločnosti, animačné štúdiá, zvukové štúdiá, informácie o ubytovacích zariadeniach, doprave a ďalšie. Túto online databázu SFA pravidelne aktualizuje.

Súčasťou agendy SFA je aj enviroplatforma. Ako vyzerá implementovanie zeleného nakrúcania na Slovensku? SFA si už od svojho založenia v roku 2018 stanovila ako jednu z priorít ekologizáciu audiovizuálneho priemyslu na Slovensku. V tom istom roku sa AVF prostredníctvom SFA stal jedným z partnerov medzinárodného projektu Green Screen zameraného na ekologizáciu filmového priemyslu. Vďaka aktívnej účasti na tomto projekte sme vytvorili platformu pre filmových profesionálov, kde môžu nájsť informácie o tom, ako nakrúcať ekologicky a efektívne. Spolu s ďalšími dvoma partnermi projektu VAF a Pro Malaga sme v roku 2020 získali grant na pilotnú aktivitu – vytvorenie európskej uhlíkovej kalkulačky EURECA, ktorej pilotná verzia bola dokončená v roku 2021 a sprístupnená filmovej verejnosti v roku 2022. SFA v rámci partnerstva zabezpečuje prezentáciu a testovanie kalkulačky na úrovni EÚ, aj priamu spoluúčasť európskych inštitúcií a „stakeholderov“ na vývoji nástroja, ktorého cieľom je efektívne meranie uhlíkovej stopy audiovizuálnych produkcií v Európe. Projekt Green Screen sa oficiálne ukončil v roku 2022. „Memorandum o zelenom filmovaní“ a „Praktický manuál pre trvalo udržateľné nakrúcanie“ sa stali základom pre ďalšie školenie ekologických konzultantov, vývoja uhlíkovej kalkulačky a pre uplatnenie systému finančnej bonifikácie, ktoré si SFA stanovila ako hlavné aktivity v monitorovacej fáze projektu. Na základe týchto aktivít fond implementuje stratégiu ekologizácie audiovizuálneho priemyslu na Slovensku vo vzťahu k podpornej činnosti s uplatňovaním kritérií pre kontinuálne znižovanie negatívnych dopadov produkcie audiovizuálnych diel na životné prostredie. V roku 2022 AVF a SFA v spolupráci s kreatívnym centrom RTVS – Arténa zorganizovali školenie pre prvých 21 envirokonzultantov. V tomto roku AVF ponúka produkciám možnosť požiadať o osobitnú dotáciu na aktivity s cieľom znižovať uhlíkovú stopu. To môže ďalej motivovať filmových producentov k napĺňaniu stanovených cieľov udržateľnosti nakrúcania.

Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

MFF Karlove Vary

Ako sme sa mohli presvedčiť, ani taký renomovaný tvorca nie je zárukou objektivity. Porota hlavnej súťaže totiž udelila Krištáľový glóbus dokumentu Náhly záblesk hlbších vecí (A Sudden Glimpse to Deeper Things). Pri všetkej úcte k britskému dokumentaristovi Marcovi Cousinsovi to nebolo najmúdrejšie rozhodnutie – esejistický portrét o maliarke Wilhelmine Barns-Graham, vraj najvýznamnejšej žene britského moderného umenia, nie je ani vo svojej kategórii najvydarenejšie dielo, skôr nudné, neprináša nič nové. Hlbšie veci sa ani náhodou nezableskli. O to zaujímavejší bol favorit súťaže nórsky film Až na veky (Elskling) režisérky Lilje Ingolfsdottir. Odniesol si päť cien, z toho tri neštatutárne. Zo začiatku sa zdá, že ide o manželskú drámu, ktorá sa však nenápadne zvrtne iným smerom. Témou je totiž sebareflexia v celej svojej zložitosti afilm prináša psychologickú štúdiu ženy, ktorá najprv musí spoznať samu seba, aby vedela posúdiť situáciu, do ktorej sa aj vlastným pričinením dostala. Režisérka s nadhľadom analyzuje komplikované vzťahy na prípade manželov, ktorí majú obaja podiel viny na rozpade sľubne sa rozvíjajúceho vzťahu. Sústreďuje sa však najmä na ženu – tá musí dospieť k poznaniu, že veľa chybila a že aj manželské spolužitie prechádza určitým vývojom a zmenami, romantický prístup je prežitok. Musí si uvedomiť svoje možnosti, silu a podľa toho pristupovať k životu a novovzniknutej situácii. Hlavnú hrdinku Mariu vynikajúco stvárnila...
Záber z filmu Wishing on a Star.

Film Petra Kerekesa Wishing on a Star bude mať premiéru v Benátkach

Snímka Petra Kerekesa Wishing on a Star, ktorá vznikla v taliansko-rakúsko-česko-chorvátsko-taiwansko-slovenskej koprodukcii, bude mať premiéru na festivale v Benátkach (28. 8. – 7. 9.). Film bude súťažiť v sekcii Orizzonti. Protagonistami dokumentárnej komédie o hľadaní ľudského šťastia sú veštica a pätica ľudí, ktorí sa podľa jej pokynov vyberú na rôzne miesta sveta aby zmenili svoj život. Astrologička Lucciana posiela ľudí v deň ich narodenín na také miesta vo svete, kde je ideálna konštelácia planét, aby sa mohli znovuzrodiť a zmeniť svoju povahu. Okrem toho, že Kerekes snímku režíroval, so spoločnosťou Peter Kerekes je tiež jej koproducentom. Kameru mal na starosti Martin Kollar, strih Marek Šulík a zvuk Michal Gábor. Pre Kerekesa to nie je prvá účasť v Benátkach. Už v roku 2021 tam v rovnakej sekcii súťažila jeho Cenzorka, za ktorú Kerekes spolu s Ivanom Ostrochovským získalina festivale cenu za najlepší scenár. O víťazoch v sekcii Orizzonty bude tento rok rozhodovať porota pod vedením americkej režisérky a scenáristky Debry Granik. Jej členmi budú aj iránsky režisér a producent Ali Asgari, sýrsky režisér a scenárista Soudade Kaadan, grécky režisér, scenárista a producent Christos Nikou, švédska herečka a režisérka Tuva Novotny, maďarský filmár Gábor Reisz a talianska scenáristka a režisérka Valia Santella....
Zobraziť všetky články