Aktuálne uzávierky

Dňa 28. mája 2014 budú po 25. raz udelené národné ceny Igric a tvorivé prémie za audiovizuálnu tvorbu roku 2013. Ceny Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu sa vzťahujú na kategórie: hraná filmová tvorba pre kiná, televízna dramatická tvorba, animovaná tvorba, filmová a televízna dokumentárna tvorba, ženský a mužský herecký výkon. Tvorivé prémie budú udelené aj v kategóriách ostatná filmová a televízna tvorba a audiovizuálna teória a kritika. Štatút súťaže je zverejnený na webe – www.igric.sk, http://ustt.weebly.com. Audiovizuálne diela môžu prihlásiť producentské centrá, výrobcovia filmov, distribútori, výbory a členovia profesijných a umeleckých združení, jednotlivci, televízie, školy umeleckého zamerania, členovia poroty. Do súťaže sa v rámci zverejnených kategórií dajú prihlásiť aj študentské filmy. Prihlášky treba zasielať v termíne od 27. januára do 28. februára 2014. Súťažné diela možno nechať na vrátnici SFÚ, Grösslingová 32, Bratislava, s označením 25. Igric 2014. Počas udeľovania Igricov budú už tradične vyhlásené aj výsledky ankety novinárov – 22. ceny slovenskej filmovej kritiky.

švr

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: