Bratislava hostila Visegrad Film Forum

V Bratislave sa v dňoch 11. až 15. marca uskutočnilo medzinárodné podujatie Visegrad Film Forum, ktoré zorganizovalo občianske združenie Boiler v spolupráci s Filmovou a televíznou fakultou Vysokej školy múzických umení. Nielen jej študenti tým získali možnosť stretnúť skúsených tvorcov a zahraničných odborníkov z rôznych odvetví kinematografie, ktorí sa zúčastnili na master classoch, workshopoch, filmových prezentáciách, prednáškach a diskusiách.

V rámci podujatia spoluorganizoval Slovenský filmový ústav diskusiu Cesta filmu k divákovi, ktorú viedla riaditeľka Národného kinematografického centra SFÚ Alexandra Strelková. Jej hosťami boli Nikolaj Nikitin za Berlinale a novú iniciatívu School of Film Agents (SOFA), zakladateľ festivalu Avvantura – Film Forum Zadar Sergej Stanojkovski, Diana Tabakov za projekt Doc Alliance a internetový portál DAFilms.cz, Radoslaw Drabik za KinoMedia, Ivan Hronec zo spoločnosti Film Europe Media Company a Ľubica Orechovská za PubRes a Kinematograf. Keď zaznelo, že tvorcovia filmov nemôžu žiť len z predstáv o výnimočnosti svojho diela, ktorá mu má automaticky zaručiť publikum, počas diskusie sa odkrývali možnosti, ako film efektívne sprístupniť divákom. Podľa Drabika je dôležité projektovať pre každý film individuálnu stratégiu a spomenul aj poľský príklad úspešného multiplexového uvádzania snímky Pina (r. Wim Wenders), ktorá mala síce obmedzené nasadenie, ale dobre zacielenou propagáciou sa aj v tejto situácii podarilo osloviť publikum. Keď zaznelo, že filmových festivalov je vo svete azda viac ako filmov samotných, Sergej Stanojkovski objasňoval, ako sa snaží profilovať festival v Zadare. Samozrejme, čoraz výraznejšou témou je online distribúcia, o ktorej hovorila predovšetkým Diana Tabakov. No cesta k pub­liku môže viesť aj cez letné projekcie filmov pod holým nebom, ako ukazuje tunajší projekt putovného kinematografu a stálej letnej scény, ktorý koordinuje Ľubica Orechovská.

Keď na inej diskusii, ktorá sa konala v rámci podujatia Visegrad Film Forum a na ktorej sa zúčastnili zástupcovia filmových fondov z okolitých krajín zaznelo, že cirkulácia filmov medzi susediacimi krajinami je veľmi slabá, diskusia Cesta filmu k divákovi ukázala, ako sa dá táto situácia aspoň čiastočne prekonávať. A táto problematika sa v konečnom dôsledku dotýka aj témy, ktorej sa venujeme v tomto čísle Film.sk.

dan

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články