Creative Europe Desk Slovensko informuje

V apríli budú mať uzávierky dve podporné schémy programu Kreatívna Európa – MEDIA:
– 16. apríla je druhá uzávierka schémy Podpora vývoja jednotlivých projektov EACEA/17/2014,
– 30. apríla má už tradične uzávierku schéma EACEA/27/2014, Automatická podpora kinodistribúcie.

Finančnú podporu v rámci Podpory vývoja jednotlivých projektov je možné žiadať pre:
1. hrané, animované a tvorivé dokumentárne filmy s minimálnou dĺžkou 60 minút, ktoré sú v prvom rade určené do kín,
2. hrané filmy alebo seriály trvajúce celkovo minimálne 90 minút, animované filmy alebo seriály trvajúce celkovo minimálne 24 minút a tvorivé dokumentárne filmy alebo seriály trvajúce celkovo minimálne 50 minút, ktoré sú v prvom rade určené pre televízne vysielanie alebo digitálne platformy.

Spoločnosť môže v rámci tejto výzvy žiadať o podporu iba raz (ak žiadala už v predchádzajúcej uzávierke, v tejto nemôže). Stále platia jednotné sumy podpory: 60 000 eur v prípade animovaného filmu, 25 000 eur v prípade kreatívneho dokumentu, a ak ide o hraný film, tak 30 000 eur pre projekty s rozpočtom do 1,5 milióna eur alebo 50 000 eur pre projekty s rozpočtom vyšším ako 1,5 milióna eur.

Texty výziev, ďalšie podmienky a informácie nájdete na www.cedslovakia.eu, prípadne vás radi privítame v našej kancelárii Creative Europe Desk Slovensko.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články