Creative Europe Desk Slovensko informuje

V dňoch 8. a 9. septembra sa v Piešťanoch uskutoční seminár a workshop Dox in vitro (dokumentárne projekty v skúmavke), tematicky zameraný na fázu vývoja dokumentárnych projektov a určený mladým a začínajúcim producentom a tvorcom dokumentárnych filmov zo Slovenska a zo susedných štátov. Hlavným partnerom a odborným garantom projektu je European Documentary Network, najväčšia európska sieť dokumentaristov. EDN poskytne po skončení podujatia vybraným projektom ďalšie možnosti prezentácie na európskych fórach, ktoré spoluorganizuje.

Seminár (8. september) budú viesť traja renomovaní filmoví profesionáli: Jesper Osmund a Ove Rishøj Jensen sa v prvej časti zamerajú na to, ako stavať dokumentárne príbehy. Nebude to bežný pohľad na príbehovú štruktúru dokumentárnych filmov, ktorý sa sústreďuje na postavy, naratívne oblúky, zasadenie a východisko príbehu a na jeho „vyvrcholenie“. Prinesú odlišný pohľad na to, čo sú základné prvky tvorby dokumentárneho filmu. Svoju prezentáciu vybudujú na príkladoch scén a úryvkov zo súčasných dokumentov. V druhej časti seminára bude prednášajúcou Hanka Kastelicová z HBO Europe a hovoriť bude na tému Zodpovedný dramaturg (commissioning editor) ako zdroj tvorivých nápadov. Predstaví tri projekty, ktoré ako zodpovedná dramaturgička vybrala pre HBO Europe. Prostredníctvom týchto prípadových štúdií publiku objasní:

a) Prečo vybrala práve daný projekt a čo ju k tomu viedlo.
b) Aký bol jej tvorivý vklad a ako prebiehala tímová práca na takomto projekte.
c) Ako sa pôvodne prezentovaná idea projektu menila a vyvíjala a čo z nej v dokončenom filme zostalo.

Druhý deň bude venovaný workshopu a dramaturgickej a realizačnej analýze vybraných projektov zo Slovenska a okolitých štátov.

Kancelária Creative Europe Desk je jedným z hlavných organizátorov seminára (spolu s EDN a MFF Cinematik), uzávierky sú 17. júla (projekty) a 24. augusta (účastníci bez projektu). Prihlášku a informácie nájdete na www.cedslovakia.eu.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články