Creative Europe Desk Slovensko informuje

V septembri boli publikované nové výzvy v rámci programu Kreatívna Európa – podprogramu MEDIA:

– Výzva EACEA/18/2015, Vývoj jednotlivých projektov, má dve uzávierky – 19. novembra 2015 a 21. apríla 2016. Vo výzve sa nič zásadné (okrem jednej zmeny v terminológii) nezmenilo, všetky podmienky ostávajú rovnaké.

– Rovnaké podmienky ostali aj v schéme TV vysielanie, nová Výzva EACEA/21/2015 má dve uzávierky – 3. decembra 2015 a 26. mája 2016.

– Výzva EACEA/13/2015, Kinodistribúcia – selektívna schéma, bola publikovaná v októbri a má dve uzávierky – 1. decembra 2015 a 14. mája 2016. Podmienky sú rovnaké ako v predchádzajúcej výzve.

V dňoch 19. a 20. novembra sa v Bratislave uskutoční seminár Filmový projekt pre medzinárodný trh, ktorého cieľom je komplexne predstaviť proces efektívneho uvedenia filmového projektu na medzinárodný trh. Ozrejmí sa na ňom, čo všetko má balík projektu obsahovať, ako písať krátke literárne žánre a ktorý kedy použiť (tagline, logline, synopsu), ako priblížiť projekt budúcemu publiku a vytvárať účinné marketingové stratégie.

Pozvanie organizátorov (CHARACTER – Film Development Association a Creative Europe Desk Slovensko v spolupráci s MIDPOINT Central European Script Center) prijali experti Gabriele Brunnenmeyer, konzultantka filmových projektov a scenárov (Berlinale Talents, Sarajevo Talents, Robert Bosch Coproduction Prize), ktorá pracovala ako umelecká riaditeľka a vedúca programov Maia Workshops či Connecting Cottbus, a Domenico La Porta, šéfredaktor portálu Cineuropa.org, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti KWEB, ktorá sa zaoberá transmediálnym rozprávaním, propagáciou crossplatformových filmov, crowd stratégiami aj sociálnymi sieťami.

Prvý deň bude seminár všeobecný a otvorený pre všetkých záujemcov až do naplnenia kapacity sály K2 v Kine Lumière, druhý deň budú medzinárodní experti poskytovať individuálne konzultácie štyrom vybraným projektom.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články