CREATIVE EUROPE DESK SLOVENSKO INFORMUJE

Podprogram MEDIA

Dňa 23. mája je uzávierka Výzvy EAC/S23/13 – Podpora tréningov. Prípustné projekty sú tréningové programy, ktoré uprednostňujú multidisciplinárnu spoluprácu v audiovizuálnej oblasti. Žiadosti sa musia týkať podujatí zameraných na rozvoj odborných znalostí európskych profesionálov v audiovízii v nasledujúcich oblastiach:

– získavanie publika a tvorba, produkovanie, marketing, distribúcia a využívanie diel,

– finančné a obchodné riadenie, najmä s cieľom stimulovať prístup k finančným prostriedkom,

– príležitosti a výzvy prechodu na digitálne technológie.

V máji sa začína už 8. ročník Minifestivalu európskeho filmu 7×7. Sedem európskych filmov podporených z programu MEDIA bude premiet­nutých v siedmich slovenských mestách. Festival štartuje v kine Mladosť v Bratislave (6. – 8. mája) a postupne bude pokračovať v sieti kín Cinemax do Nitry (12. – 14. mája), Žiliny (19. – 21. mája), Banskej Bystrice (26. – 28. mája), Popradu (2. – 4. júna), Prešova (9. – 11. júna) a Košíc (16. – 18. júna). V programe budú uvedené filmy Kráska a zviera, Žena v klietke, Nepoužiteľní, Borgman, Anjelský podiel, Len 17 a pre detských divákov Štvorlístok v službách kráľa. Hlavným organizátorom je Úrad vlády Slovenskej republiky, spoluorganizátormi Zastúpenie Európskej komisie v SR, Slovenský filmový ústav – Creative Europe Desk Slovensko a Continental film. Podrobný program je na www.cedslovakia.eu. Na všetky predstavenia je vstup voľný.

Podprogram Kultúra

Creative Europe Desk organizuje jarnú sériu vzdelávacích podujatí s cieľom pripraviť potenciálnych žiadateľov na podanie kvalitných žiadostí v kategórii Projekty európskej spolupráce. V Košiciach plánujeme dve podujatia, a to v spolupráci s neziskovou organizáciou Košice 2013 ako súčasť vzdelávacieho programu Smarter & Worker:

1. Kreatívna Európa, podprogram Kultúra/Európa pre občanov – informačný seminár o nových grantových schémach, ktoré sa otvorili v roku 2014. V spolupráci s kanceláriou programu Európa pre občanov, ktorý takisto ponúka možnosti pre projekty v oblasti kultúry, v obmedzenej miere aj audiovízie.
Termín: 21. mája 2014 od 10. do 13. hodiny
Lektori: Zuzana Duchová, Zuzana Lehocká, Želmíra Gerová, Pavol Kopinec
Miesto: Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
Vstup je voľný, prosíme iba o registráciu na adrese kultura@cedslovakia.eu.

2. Seminár Fundraising v kultúre pre začiatočníkov
Termín: 22. – 23. mája 2014 od 9. do 16. hodiny
Lektori: Eduard Marček (SK), Katarína Bartovičová (SK), Tomáš Bořil (CZ)
Miesto: Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
Účasť na kurze je spoplatnená sumou 39 eur. Podrobný program, informácie a prihlasovací formulár nájdete na: http://www.fundraising.sk/kulturnik.

Zámerom kurzu je poskytnúť prehľad o fundraisingu a procese jeho uskutočňovania, špecificky v organizáciách pôsobiacich v oblasti kultúry a umenia, rozšíriť vnímanie možností financovania v kultúre a presmerovať záujem od grantovej podpory na dlhodobú prácu s darcami, partnermi, prípadne na vlastné samofinancovanie, poskytnúť príležitosť na zvýšenie kvalifikácie a nadobudnutie nových skúseností v oblasti profesionálneho získavania zdrojov.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články