Creative Europe Desk Slovensko informuje

V dňoch 9. a 10. septembra 2014 sa v Piešťanoch už po piaty raz uskutoční medzinárodný seminár a workshop Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe. Prvý deň bude venovaný otvorenej časti pozostávajúcej z prednášok a prípadovej štúdie, na druhý deň budú mať producenti alebo tvorivé tímy možnosť konzultovať svoje projekty so špičkovými európskymi expertami, so zástupcom European Documentary Network (s viac než 1 000 členmi najväčšia európska organizácia dokumentaristov, ktorú bude už tradične zastupovať Ove Rishøj Jensen), ďalej so zástupcom jednej z veľkých európskych televíznych staníc (tento rok to bude na základe spätnej väzby z vlaňajška zástupca HBO Central Europe) a s nezávislým producentom. Cieľom je opäť priniesť rôzne pohľady na zásady realizácie koprodukcií a zamerať sa na prácu s príbehom dokumentárneho filmu (story development).

Seminár a workshop je určený začínajúcim producentom a autorom dokumentárnych filmov a študentom vysokých filmových škôl. Hlavnými organizátormi sú MFF Cinematik Piešťany, European Documentary Network a Creative Europe Desk Slovensko. Uzávierky prihlasovania sú 31. júla (projekty) a 18. augusta (záujemcovia bez projektu). Viac informácií a prihlasovací formulár nájdete na www.cedslovakia.eu.

rs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články