Filmový kabinet pokračuje tretím semestrom

V Kine Lumière sa v januári 2013 začali konať odborné prednášky a projekcie v rámci vzdelávacieho a prehľadového cyklu o dejinách slovenskej a svetovej kinematografie Filmový kabinet. Cyklus sa stretol s pozitívnym ohlasom, prvý semester úspešne absolvovalo 50 účastníkov, do druhého semestra, ktorý sa skončil minulý mesiac, sa nahlásilo 87 záujemcov, čo je maximum. Úspešní absolventi získali diplom Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Tretí semester Filmového kabinetu priamo nadviaže na druhý a začína sa 13. februára prednáškou na tému Francúzska nová vlna a premena, ktorá bude spojená s projekciou prelomového filmu Jeana-Luca Godarda Na konci s dychom z roku 1960.

Aktuálny semester zmapuje tridsať rokov kinematografie a v jeho závere sa cyklus vráti do filmovo mimoriadne zaujímavých deväťdesiatych rokov s témou Americký nezávislý film a Jim Jarmusch. Vyvrcholením tretieho semestra Filmového kabinetu bude prednáška o tvorbe najvýraznejšieho slovenského režiséra deväťdesiatych rokov Martina Šulíka, ktorá sa bude konať 26. júna a celý semester uzavrie. Cyklus sa ďalej bude venovať témam Československá nová vlna (I) a umelecká tvorba, Československá nová vlna (II) a všednosť, Taliansko po neorealizme. Príroda a kultúra, Spirituálny film a Andrej Tarkovskij, Nový nemecký film: Hranica života a filmu, Nový Hollywood a revolta, Wim Wenders a cesta. Stretnutia v rámci Filmového kabinetu budú spojené s projekciami vybraných kľúčových diel kinematografie s úvodnou lektorskou prednáškou a následnou diskusiou.

SFÚ zorganizoval Filmový kabinet pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov. Cieľom projektu je sprostredkovať divákom atraktívnou formou znalosti z oblasti kinematografie a podnietiť v nich túžbu po filme a poznaní.

jar

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: