KATEDRA AUDIOVIZUÁLNYCH ŠTÚDIÍ POZÝVA NA PRIJÍMAČKY

Prijímacie pohovory na bakalársky stupeň Katedry audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v programe Umelecká kritika a audiovizuálne štúdiá sa uskutočnia 9. – 10. júna 2014. Program sa študuje ako trojročný bakalársky denný s možnosťou nadväzujúceho dvojročného magisterského programu. Prihlášky je možné podávať do 9. mája 2014. Prospekty na pohovory sa nachádzajú na adrese: http://ftf.vsmu.sk/node/8986, informácie o pedagógoch, predmetoch a projektoch katedry na http://kas.vsmu.sk.

Katedra audiovizuálnych štúdií ponúka talentovaným záujemcom filmovo-teoretické vzdelanie, v ktorom sa kombinuje zázemie úspešnej slovenskej umeleckej inštitúcie – Vysokej školy múzických umení (vlastná kinosála, moderné zvukové štúdio, strižne, ateliér) a individuálny prístup pedagógov s dlhodobou praxou. Vďaka kreditovému systému je možné vytvoriť si vlastnú podobu získavania znalostí. Základ bakalárskeho štúdia (teória a dejiny filmu od jeho vzniku až po súčasnosť) sa dá rozšíriť o semináre, na ktorých sa rozvíja analytické myslenie, zlepšujú prezentačné a štylistické zručnosti a poslucháči sa zoznamujú so základmi jednotlivých filmárskych profesií (kamera, strih, dramaturgia, zvuk). Rozvíjať praktické schopnosti pomáha aj prax na filmových festivaloch (Cinematik, Fest Anča, MFF Bratislava, Art Film Fest…), v redakciách a kinematografických inštitúciách. V rámci programu Erasmus je možné časť štúdia stráviť na partnerských univerzitách v zahraničí. Úspešní absolventi sa uplatňujú vo výskumných, žurnalistických, organizátorských či programovo-drama­turgických povolaniach vo filmovej oblasti.

kas

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: