MEDIA Desk Slovensko informuje…

Európsky parlament a Rada Európskej únie schválili koncom roku 2013 nový program Kreatívna Európa a vzápätí boli publikované nové výzvy v rámci podprogramu MEDIA:

– Výzva EAC/S30/13 – Podpora vývoja jednotlivých projektov (uzávierky 28. februára a 6. júna 2014) a Podpora vývoja balíkov projektov (uzávierka 28. marca 2014). V podmienkach je oproti zásadám z predchádzajúcich rokov niekoľko zmien.

V rámci Podpory jednotlivých projektov sa budú prideľovať fixné sumy podpory: animovaný film 55 000 eur, kreatívny dokument 25 000 eur, hraný film s rozpočtom do 1,5 milióna eur – 30 000 eur a hraný film s rozpočtom nad 1,5 milióna eur – 50 000 eur. Stále platí, že podpora z programu môže byť maximálne 50 percent z rozpočtu vývoja. Oprávnení žiadatelia musia byť registrovaní minimálne jeden rok a musia preukázať distribúciu jedného diela v období dvoch rokov pred publikáciou výzvy.

V rámci Podpory vývoja balíkov projektov sú sumy podpory variabilné podľa predloženého rozpočtu. Oprávnenými žiadateľmi sú spoločnosti registrované minimálne tri roky, ktoré musia preukázať distribúciu jedného diela v troch ďalších krajinách v období piatich rokov pred publikovaním výzvy.

Pri obidvoch výzvach sú oprávnenými projektmi diela určené na kinodistribúciu s dĺžkou minimálne 60 minút a diela na televíznu distribúciu (jedno dielo alebo seriál): hrané diela minimálne 90 minút, animované minimálne 24 minút a dokumentárne minimálne 50 minút (v prípade seriálov má mať jeden diel minimálne 25 minút).

– Výzva EAC /S24/13 – Podpora uvádzania európskych audiovizuálnych diel v televíznych programoch má rovnaké podmienky ako predchádzajúce výzvy: ide o podporu pre producentov a diela, ktoré musia byť predmetom koprodukcie najmenej troch televíznych spoločností z iných krajín, zapojených do programu.

Všetci žiadatelia sa musia registrovať na účastníckom portáli https://ec.europa.eu/education/ participants/portal a získať identifikačné číslo PIC, ktoré je nutné na prístup k elektronickým formulárom.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články