Nový impulz pre slovenské kiná

V Banskej Bystrici sa 4. februára uskutočnilo celoslovenské stretnutie prevádzkovateľov kín, ktorí boli doposiaľ členmi Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín (ZPPK), s cieľom obnoviť činnosť tohto združenia. Po viacerých rokoch sa tak podarilo zorganizovať valné zhromaždenie ZPPK, na ktorom sa vypracovali a odsúhlasili nové stanovy tohto občianskeho združenia.

ZPPK bolo založené v roku 1991 a evidovalo kiná, ich návštevnosť, zabezpečovalo kontakty na technický servis, školilo premietačov, dohadovalo všeobecné technické podmienky prevádzky kín, komunikovalo s filmovými distribútormi. Sídlo združenia bolo v košickom kine Úsmev.

V posledných rokoch slovenské kiná prechádzali najstrastiplnejším obdobím. Pribudli nové viacsálové kiná a svoju dlhoročnú prevádzku ukončili viaceré jednosálové kiná. Pokles návštevnosti filmových predstavení sprevádzalo aj ukončenie výroby 35 mm filmových kópií. Stúpajúce náklady na prevádzku kina definitívne zavŕšila potreba digitalizácie (nákupu novej premietacej technológie). V poslednom období sme tak boli svedkami zániku prevádzky najmä jednosálových kín a jedným z nich bolo aj kino Úsmev v Košiciach. Podobne aj ZPPK začalo upúšťať od svojich aktivít. Možno konštatovať, že prudkou zmenou doby a pomerov v audiovízii už toto združenie nestíhalo držať krok s vývojom.

Nešťastím bol aj fakt, že každé kino sa so svojimi problémami trápilo samostatne. Každý prevádzkovateľ viedol kino v iných podmienkach, bez možnosti komunikácie či podpory a opory v nejakej zastrešujúcej organizácii. V tejto situácii vznikla akútna potreba opätovného spojenia slovenských kín, aby sa mohli spoločne pokúsiť o zlepšenie a zefektívnenie svojej činnosti.

Zo 65 registrovaných prevádzkovateľov kín sa na februárovom valnom zhromaždení v Banskej Bystrici zúčastnilo 42. Kinári si zo svojich radov zvolili siedmich nových zástupcov do predsedníctva združenia. Sú to prevažne prevádzkovatelia kamenných kín: predseda – Jozef Valachovič (kino Fontána Piešťany), podpredsedníčka – Magdaléna Sokolová (multikino Liptovský Mikuláš), členovia: Peter Dubecký (Kino Lumiere Bratislava), Peter Kolek (kino DK Galanta), Júlia Žďarská (kino Danubius Štúrovo), Ľubomír Beňo (kino Partizánske) a Michal Juhás (Kinoklub Tatra Nitra).

Podľa nových stanov má toto združenie najmä chrániť záujmy prevádzkovateľov kín na Slovensku, ale aj sprostredkúvať komunikáciu s distribučnými spoločnosťami, Audiovizuálnym fondom, ministerstvom kultúry, autorskými zväzmi či ďalšími, nielen slovenskými subjektmi v audiovízii. Po obnove združenia kín možno očakávať stabilizáciu v oblasti sprostredkovania filmovej kultúry, zachovanie kontinuity prevádzky kín a verme, že aj ich postupný rozvoj.

Michal Juhás (Kinoklub Tatra Nitra)

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články