Podpora veľkých filmových produkcií

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) predstavilo v júli legislatívny návrh, ktorým chce pritiahnuť na Slovensko veľké filmové produkcie a podporiť tak filmový priemysel. V podstate ide o to, že ak produkcia v súvislosti s realizáciou snímky preinvestuje na Slovensku minimálne 2 milióny eur, môže žiadať o vrátenie 20 percent z celkovej sumy uhradených oprávnených výdavkov. Minister kultúry Marek Maďarič uviedol, že v tomto prípade nezavádzajú limit na maximálnu výšku dotácie. Žiadateľ však bude musieť spĺňať niekoľko podmienok a získať požadovaný počet bodov v kultúrnom teste. Žiadateľmi môžu byť producenti hraných, dokumentárnych či animovaných filmov s dĺžkou nad 70 minút aj seriálov, ktoré tvoria časti v dĺžke aspoň 40 minút. MK SR plánovalo predložiť novelu zákona o Audiovizuálnom fonde do medzirezortného pripomienkového konania už v júli a účinnosť by mala nadobudnúť 1. januára 2014. Na budúci rok by tak mohli prísť prvé žiadosti o registráciu filmových projektov.

dan
 

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články