Rada SFÚ má nových členov

Rada Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktorá má päť členov a popri generálnom riaditeľovi je hlavným riadiacim orgánom SFÚ, pôsobí s platnosťou od 17. februára 2014 v novom zložení. Minister kultúry Marek Maďarič vymenoval v zmysle zákona č. 343/2007 Z. z. nových členov rady, ktorými sú zamestnankyňa sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR JUDr. Marta Franková a režisér, scenárista a pedagóg prof. Martin Šulík, ArtD. (nahradili JUDr. Oľgu Fedorovú a Ing. Františka Gyárfáša, PhD.). Staronovým členom sa stal prezident Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, scenárista, režisér a pedagóg prof. Ondrej Šulaj. Ďalej sú súčasnými členmi rady SFÚ pedagóg, estetik a filmový teoretik prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD., a odborný referent Audiovizuálneho informačného centra SFÚ Mgr. Miroslav Ulman. Funkčné obdobie člena rady SFÚ je trojročné. Vo filmovom ústave pôsobí rada od roku 2008, keď vstúpil do platnosti nový audiovizuálny zákon. Ten nanovo definoval postavenie inštitúcie aj systém jej riadenia. Ako jeden z hlavných orgánov sa rada SFÚ vyjadruje k návrhu výročnej správy o činnosti ústavu, k návrhu rozpočtu, schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja a volí a odvoláva generálneho riaditeľa.

jar

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články