Slovenské dokumenty online mali úspech

Slovenský filmový ústav (SFÚ) nadviazal v decembri minulého roka spoluprácu s českým distribučným portálom iniciatívy Doc Alliance DAFilms.cz, pre slovenské prostredie spolu s distribučnou spoločnosťou Filmtopia a s podporou Audiovizu-álneho fondu. V termíne od 16. do 29. decembra si tak návštevníci portálu mohli bez poplatku pozrieť kolekciu slovenských dokumentov pod názvom Majstri slovenského dokumentu po prvýkrát online. Projekt bol venovaný 50. výročiu SFÚ a stretol sa s pozitívnymi ohlasmi. Filmy videlo v uvedenom termíne 11 076 návštevníkov portálu a najviac pozretí (2 027) mal dokument Dušana Hanáka Obrazy starého sveta (aktuálne je už tento film z knižnice DAFilms stiahnutý, SFÚ ho ponúka na nedávno vydanom DVD). Druhým najpozeranejším filmom bolo Ticho Martina Šulíka a tretím krátky film Dušana Hanáka Prišiel k nám Old Shatterhand. Podľa vyjadrenia DAFilms zaznamenala akcia rovnaký, dokonca o niečo vyšší záujem ako podobné akcie organizované pre iné zahraničné kinematografie. Všetky filmy z kolekcie sú prístupné aj po skončení akcie medzi takmer 800 spoplatnenými titulmi portálu DAFilms.cz. Pri príležitosti 45. výročia úmrtia Jana Palacha portál navyše v týždni od 13. do 19. januára 2014 zdarma sprístupnil aj film Tryzna (1969, r. Vlado Kubenko, Peter Mihálik, Dušan Trančík), ktorý si pozrelo 486 divákov, a v priebehu roka sa plánuje i špeciálne sprístupnenie šestice dokumentárnych snímok, ktoré SFÚ vydal na DVD August ’68/November ’89 a vzťahujú sa na zásadné udalosti v dejinách Česka a Slovenska. Už teraz sú tieto filmy v po-nuke portálu v spoplatnenom režime.

jar

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články