Vyšlo druhé anglické číslo Film.sk

V máji minulého roka vyšlo prvé špeciálne číslo mesačníka Film.sk v anglickom jazyku a začiatkom februára 2014 vydal Slovenský filmový ústav (SFÚ) nové anglické Film.sk, ktoré sa už počas festivalu Berlinale (6. – 16. februára) dostalo medzi prezentačné materiály ústavu. V tomto čísle sa prostredníctvom troch štúdií hodnotí slovenská hraná, dokumentárna a animovaná tvorba uplynulého roka, ďalej číslo obsahuje prehľad distribučných výsledkov domácich filmov za rok 2013, recenzie snímok Zamatoví teroristi, Kauza Cervanová a Zázrak, ako i rozhovor s Pavlom Pekarčíkom, Ivanom Ostrochovským a Petrom Kerekesom – režisérmi Zamatových teroristov, ktorí sa v rámci Berlinale uvádzali v sekcii Forum a získali tam cenu čitateľov Tagesspiegel. Špeciálne vydanie Film.sk opäť predstavuje aj aktivity SFÚ, predovšetkým jeho kľúčové projekty, ale aj edičnú činnosť. V čísle je zároveň rozhovor s britským filmovým historikom a kritikom Petrom Hamesom, autorom publikácie Best of Slovak Film 1921 – 1991, ktorú vydal filmový ústav.

dan

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články