Žiadosť redakcie

Mesačník Film.sk v spolupráci s jednotlivými distribučnými spoločnosťami a producentmi pravidelne prináša informácie o premiérach slovenských filmov v kinách. V poslednom čase sa však v ich programoch objavilo aj niekoľko domácich noviniek, ktoré programovali ich producenti priamo, bez spolupráce s distribučnou spoločnosťou. Keďže chceme našim čitateľom i naďalej poskytovať všetky dôležité informácie z oblasti audiovízie, radi by sme sa obrátili na producentov a tvorcov, ktorí plánujú takto uviesť svoje dielo, s prosbou, aby o tejto skutočnosti informovali Audiovizuálne informačné centrum Slovenského filmového ústavu (miroslav.ulman@ sfu.sk). Zároveň im chceme pripomenúť, že podľa audiovizuálneho zákona (§ 5) je výrobca slovenského audiovizuálneho diela povinný požiadať Ministerstvo kultúry o zápis diela do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel (karin.ozorakova@culture.gov.sk).

red

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články