Zmeny v štatúte národných filmových cien

Situácia v slovenskom audiovizuálnom prostredí sa po vzniku Audiovizuálneho fondu ustálila a prostredie každoročne produkuje okolo 20 kinematografických diel. Viaceré z nich oslovujú divákov na prestížnych prehliadkach v zahraničí, iné zaujali početné domáce publikum. Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) sa preto rozhodla reagovať na novú situáciu a po minuloročnom obnovení tradície bilančnej prehliadky spojenej s reflexiou domácej filmovej tvorby chce tejto situácii prispôsobiť aj udeľovanie národných filmových cien Slnko v sieti. Odovzdávanie ocenení by malo byť prirodzeným vrcholom bilančnej prehliadky Týždeň slovenského filmu, čo dodá podujatiu patričný lesk a prestíž. Takto koncipovaná každoročná prezentácia domácich kinematografických diel spojená s udeľovaním cien pritiahne pozornosť médií, zvýši povedomie o slovenskom filme a bude príťažlivá tak pre domáceho diváka, ako aj pre zahraničných odborníkov. SFTA rozhodla, že od roku 2016 sa ceny budú udeľovať každoročne. Počet cien sa znížil na štrnásť, vypustili sa kategórie krátky hraný film, zahraničný film a mužský a ženský herecký výkon vo vedľajších úlohách. Pôvodná kategória výtvarný počin sa zmenila na kategóriu architekt – scénograf a zmena nastala aj pri kategórii návrhy kostýmov, po novom sú to kostýmy/masky. V prípade hraného filmu, ktorý sa uchádza o cenu, sa zmenilo kritérium jeho minimálnej dĺžky zo 63 na 70 minút, pri dokumentoch sa stanovila dĺžka filmu nad 50 minút. Štatút ceny je zverejnený na stránke www.slnkovsieti.sk.

Silvia Dydňanská ( SFTA )

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články