Aktuálne uzávierky

MFF Rotterdam

Uzávierka:15. 10. 2018

Na 48. Medzinárodný filmový festival Rotterdam, ktorý sa bude konať v termíne 23. 1. až 3. 2. 2019, sa môžu do polovice októbra prihlasovať dlhometrážne filmy. Podmienky sú na https://iffr.com.

 

Euro Connection

Uzávierka:20. 10. 2018

Koprodukčné fórum, ktoré sa koná v rámci prestížneho Medzinárodného festivalu krátkych filmov v Clermont-Ferrand (5. ─ 6. 2. 2019), vyberá 13 projektov a ich zástupcom poskytuje možnosť predstaviť ich odbornému filmovému publiku, najmä potenciálnym koproducentom. Prihlásiť sa môže krátky film (hraný, animovaný alebo kreatívny dokument) s dĺžkou do 40 minút, ktorého natáčanie/produkcia sa nezačne skôr ako v máji 2019. Slovenský filmový ústav má ako partner podujatia právo nominovať jeden slovenský krátkometrážny projekt. Viac nájdete na https://clermont-filmfest.org.

 

When East Meets West

Uzávierka:31. 10. 2018

Koprodukčné fórum, ktoré sa koná počas Filmového festivalu Terst (20. ─ 22. 1. 2019), je navrhnuté tak, aby spojilo 20 výnimočných projektov s viac ako 400 producentmi, finančníkmi a decision makermi z celého sveta. Vhodnými projektmi sú dlhometrážne hrané a dokumentárne filmy v štádiu vývoja s koprodukčným potenciálom (tento rok v zameraní na koprodukcie so severskými krajinami a s krajinami juhovýchodnej Európy). Preferované sú projekty, ktoré majú zabezpečených aspoň 15 % rozpočtu. Viac nájdete na www.wemw.it, www.triestefilmfestival.it.

 

Tribeca Film Festival

Uzávierka:31. 10. 2018

Filmový festival Tribeca (24. 4. ─ 5. 5. 2019) prijíma dlhometrážne aj krátke filmy do konca októbra. Viac nájdete na www.tribecafilm.com/festival.

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články