AKTUÁLNE UZÁVIERKY

ScripTeast
Uzávierka: 31. 7. 2019
ScripTeast je niekoľkomesačný program pre scenáristov zo strednej a východnej Európy. Skladá sa z troch rezidenčných workshopov (Poľsko, Berlín/Nemecko, Cannes/Francúzsko) a dvoch online sedení. Program zabezpečí uchádzačom účasť na MFF v Berlíne a Cannes, konzultácie ich scenárov s poprednými európskymi profesionálmi a možnosť nominácie na ocenenie ScripTeast – Krzysztof Kieślowski Award (finančná odmena 10 000 eur) pre autora najlepšieho scenára. Viac nawww.scripteast.pl.

 

EAVE: Producers Workshop 
Uzávierka: 30. 8. 2019
Ide o celoročný program pre producentov (v prípade účastníkov s projektmi aj pre scenáristov), ktorý je zameraný na profesijný rozvoj prostredníctvom spolupráce na vývoji hraných a dokumentárnych filmov. Prvý workshop sa uskutoční v dňoch 6. až 13. 3. 2020 v Luxembursku, druhý sa bude konať od 8. do 15. 6. 2020 v Írsku a tretí od 19. do 26. 10. 2020 v Chorvátsku. Viac na https://eave.org.

Viac uzávierok nájdete na www.aic.sk.

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články