Audiovizuálny fond s novinkami

Májovým schválením zákona č. 138/2017 o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín došlo aj k úpravám zákona o Audiovizuálnom fonde. K tým zásadným patrí zákonom garantovaná minimálna výška ročného štátneho príspevku do Audiovizuálneho fondu (AVF) v sume 6 miliónov eur. Predtým bol tento príspevok vyratúvaný tak, aby nebol nižší ako celková suma, ktorú do fondu odvedú neštátni prispievatelia. Uvedená zmena má stabilizovať finančné zabezpečenie podpornej činnosti fondu. Novelizáciou zákona sa zároveň rozširuje oblasť činností Audiovizuálneho fondu aj na propragáciu audiovízie na Slovensku i v zahraničí. Ako sa píše na stránke fondu, pripadla mu „úloha zhromažďovať, spracovať a poskytovať základné informácie z oblasti audiovízie (databáza Slovenska ako ,filmovej krajiny‘), ako aj možnosť poskytovať služby spojené s prezentáciou a propagáciou audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Rozšírenie činnosti fondu prinesie aj ďalšie služby prostredníctvom vzdelávacích aktivít, metodicko-poradenskej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti.“ Úpravou zákona fond súčasne získava možnosť stať sa prijímateľom finančných prostriedkov Európskej únie. Väčšina zmien zákona nadobudla účinnosť už 1. 7. 2017, ustanovenia týkajúce sa finančného zabezpečenia podpornej činnosti AVF nadobudnú účinnosť 1. 1. 2018. Od budúceho roku pritom dôjde aj k navýšeniu štátneho príspevku do Fondu na podporu umenia, a to z 15 na 20 miliónov eur, hoci podporná činnosť tohto fondu sa primárne viaže na iné druhy umenia, než je film. K téme sa čoskoro vrátime na väčšej ploche.

dan 

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: