Creative Europe Desk Slovensko informuje

Posledné výsledky výzev podprogramu Kreatívnej Európy MEDIA potešili slovenské spoločnosti pripravujúce projekty animovaných filmov: v rámci výzvy EACEA 18/2015, Podpora vývoja jednotlivých projektov, získala spoločnosť Bfilm na projekt Srdce veže podporu 60 000 eur a v rámci výzvy EACEA 21/2015, Podpora TV vysielania, spoločnosť FOOL MOON na projekt Websterovci 145 000 eur (projekt už bol podporený aj v rámci podpory vývoja jednotlivých projektov). Úspech FOOL MOON je o to väčší, že ide o vôbec prvú podporu, ktorú dostala slovenská spoločnosť v rámci tejto schémy. Všetkým úspešným spoločnostiam gratulujeme.

V mesiacoch júl a august bude jediná uzávierka v rámci podprogramu MEDIA – 2. augusta je posledný termín na predkladanie reinvestičných projektov v rámci výzvy EACEA 27/2014, Automatická podpora kinodistribúcie.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: