Creative Europe Desk Slovensko informuje

Jedinú uzávierku v decembri má výzva EACEA/12/2017, Podpora nadnárodnej distribúcie – výberová podpora. Výzva má celkovo dve uzávierky (prvá je 5. 12. 2017, druhá bude 14. 6. 2018) a k dispozícii je rozpočet vo výške 9 750 000 eur.

Oprávneným žiadateľom je zoskupenie aspoň siedmich distribútorov v koordinácii s obchodným zástupcom daného filmu. Film musí byť väčšinovo produkovaný producentom alebo producentmi z krajín zapojených do podprogramu MEDIA, ale z iných, než je krajina distribúcie, na výrobe filmu sa musia podieľať profesionáli z príslušných krajín (väčšinovo nenárodní) a film musí mať copyright 2015 alebo neskorší. Prípustné obdobie uvedenia filmu je najskôr v deň podania žiadosti a do osemnástich mesiacov po uzávierke výzvy. Kritériá hodnotenia žiadosti: počet oprávnených distribútorov v zoskupení (1 bod za každého); ak ide o film vyrobený v krajinách so strednou a s nízkou audiovizuálnou kapacitou, dostáva ďalšie 2 body. Automaticky a bez ohľadu na umiestnenie žiadosti bude podporené zoskupenie distribútorov s projektom distribúcie filmu pre deti, ktoré získa v tejto kategórii najviac bodov.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: