Creative Europe Desk Slovensko informuje

V decembri minulého roka bolo zverejnených niekoľko nových výziev programu Kreatívna Európa, podprogramu MEDIA.

Výzva EACEA/13/2017, Podpora propagácie európskych diel online – ide o podporu v troch rôznych oblastiach:

1. Podpora propagácie, marketingu a budovania značky existujúcich VOD platforiem. VOD platformy musia obsahovať minimálne 500 audiovizuálnych diel, najmenej 50 % z nich musia byť diela z krajín MEDIA a z minimálne piatich krajín MEDIA s rôznymi jazykmi.
2. Podpora vývoja balíkov „Online Ready“. Projekt musí mať minimálne 20 európskych audiovizuálnych diel z najmenej piatich krajín MEDIA s rôznymi jazykmi, všetky diela už museli prejsť distribúciou v kinách alebo v televízii v minimálne troch krajinách MEDIA. Každé dielo musí byť zároveň dostupné na VOD platotformách v minimálne troch krajinách MEDIA.
3. Podpora inovatívnych stratégií distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel vrátane iniciatív zameraných na budovanie publika.
Podpora predstavuje maximálne 60 % rozpočtu. Na podporu v rámci tejto výzvy je k dispozícii 9,41 milióna eur, uzávierka je 5. 4. 2018.

Výzva EACEA/16/2017, Podpora medzinárodných koprodukčných fondov. Výzva je určená pre fondy poskytujúce podporu na koprodukcie audiovizuálnych diel medzi subjektmi z krajín MEDIA a z krajín mimo Európy. Uzávierka je 6. 3. 2018. Na podporu je k dispozícii rozpočet vo výške 1,5 milióna eur.

Výzva EACEA/18/2017, Podpora prístupu na trh. Výzva je určená pre organizátorov medzinárodných trhov pre profesionálov a aktivity typu „Business to business“ – projekty trhov, online nástrojov na zlepšenie obchodných výmen a propagáciu „BtoB“ aktivít. Uzávierka je 15. 2. 2018, rozpočet výzvy je 7,5 milióna eur.

Výzva EACEA/24/2017, Podpora vývoja videohier. Výzva je určená spoločnostiam, ktoré sa špecializujú na vytvorenie videohier, predkladané projekty musia mať naratívny charakter. Uzávierka je 8. 3. 2018, k dispozícii je rozpočet vo výške 3,78 milióna eur.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články