Creative Europe Desk Slovensko informuje

Kancelária Creative Europe Desk Slovensko vydáva od roku 2004 Správu o stave slovenskej audiovízie, a to vždy pred májovým festivalom v Cannes, čo je prvé medzinárodné fórum, kde je tento materiál k dispozícii. Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2017 prináša v 17 kapitolách množstvo podrobných informácií o najrôznejších aspektoch slovenského audiovizuálneho priemyslu (legislatíva, filmové školy, produkcia, financovanie – Audiovizuálny fond, Literárny fond, MEDIA, EURIMAGES; distribúcia v kinách i na DVD, kiná, festivaly, ocenenia, Slovenský filmový ústav a televízie). Správa vychádza v slovenčine a v angličtine a je určená pre profesionálov, domáce a zahraničné inštitúcie a organizácie. V krátenej podobe vychádza ako príloha aktuálneho Film.sk, kompletnú verziu nájdete na stránke www.cedslovakia.eu.

Aktuálne uzávierky podprogramu MEDIA: 14. 6. má uzávierku Kinodistribúcia – selektívna schéma (EACEA/12/2017). Keďže ide o druhú uzávierku výzvy, podmienky ostávajú rovnaké.

vs

 

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články