Creative Europe Desk Slovensko informuje

Výkonná agentúra uverejnila výsledky výzvy EACEA/22/2017, Podpora vývoja jednotlivých projektov (uzávierka 23. 11. 2017). Slovenskí žiadatelia boli úspešní, podporu získali tri spoločnosti : Artichoke na projekt Et j’aime à la fureur(Láska z celuloidu) 25 000 eur, Nutprodukcia na projektVictim (Obeť) 30 000 eur a Punkchart films na projekt The Five Year Plan (Päťročnica) 25 000 eur. Slovensko sa stalo spolu so Srbskom najúspešnejšou z postkomunistických krajín s tromi podporenými projektmi. Všetkým úspešným žiadateľom srdečne gratulujeme.

Výkonná agentúra zároveň uverejnila dlhoočakávanú výzvu EACEA/05/2018, Automatická podpora kinodistribúcie. Oproti predchádzajúcim rokom sa v nej dosť zásadne menia podmienky. Naďalej pôjde o generovanie potenciálneho fondu a jeho reinvestovanie, ale celá žiadosť (aj s reinvestovaním) sa podáva v jednom balíku. Distribútori v ňom musia predložiť aj výsledky distribúcie nenárodných filmov v roku 2017 potvrdené národným korešpondentom (doteraz národného korešpondenta kontaktovala priamo EACEA), distribútori si sami vypočítajú potenciálny fond a pribudli im aj ďalšie povinnosti (priebežné podávanie správ). Uzávierka je 12. 9. 2018, žiadosti sa podávajú iba elektronicky.

V dňoch 10. a 11. 9. sa uskutoční ďalší ročník seminára a workshopu Dox in vitro (hotel Park Avenue, Piešťany), znovu pod odbornou garanciou siete European Documentary Network (EDN). Podujatie je venované projektom vo fáze vývoja, určené je pre mladých producentov a autorov dokumentárnych filmov zo Slovenska a ostatných krajín strednej Európy a má za cieľ sprostredkovať prvý kontakt so „skutočným“ svetom európskeho trhu dokumentárnych filmov. Traja skúsení lektori – Mila Turajlič (Srbsko), Peter Jaeger (Belgicko) a Ove Rishøj Jensen (EDN, Dánsko) sa budú počas prvého dňa venovať rôznym aspektom trhu a medzinárodným koprodukciám a Mila Turajlič uvedie ako prípadovú štúdiu svoj film Druhá strana všetkého, ktorý vyhral najprestížnejší festival dokumentárnych filmov IDFA Amsterdam. Počas druhého dňa budú lektori konzulovať prihlásené projekty (tie možno prihlásiť na media@cedslovakia.eudo 10. 8. 2018). 

Vladimír Štric

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články