Creative Europe Desk Slovensko informuje…

Dňa 8. 1. 2019 je prvá uzávierka v novom roku – výzva EACEA/28/2018, Kinodistribúcia – selektívna schéma (druhá uzávierka bude 4. 6. 2019) s rozpočtom 9,85 milióna eur. Už sme infomovali o jej zásadných zmenách: oprávneným žiadateľom je európsky obchodný zástupca (sales agent), ktorý koordinuje minimálne 7 prípustných distribútorov pôsobiacich v rôznych krajinách a zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA. Vybrané projekty dostanú kaskádový grant, čo v praxi znamená, že úspešný žiadateľ bude posielať finančné prostriedky distribútorom v zoskupení. Očakávaný efekt tejto zmeny je zníženie administratívnej náročnosti na strane výkonnej agentúry EACEA. Žiadatelia dostanú v rámci grantu finančnú podporu za náklady spojené s koordináciou a propagáciou projektu. Distribútori dostanú podporu na národnú distribúciu filmu a v zmluve budú vystupovať ako „tretia strana“. Systém podpory je založený na rozpočte a podpora pre distribútorov môže byť maximálne do výšky 50 % nákladov na distribúciu v danom teritóriu. Maximálna podpora pre malé krajiny, akou je Slovensko, je 10 000 eur. Zmenil sa aj systém platieb: prvá splátka vo výške 30 % príde po podpise zmluvy, ďalšie dve medzisplátky po 30 % prídu na základe deklarovania vynaložených nákladov a zvyšných 10 % bude vyplatených po záverečnej správe. Prípustné sú európske nenárodné diela s rozpočtom do 15 miliónov eur. Výsledky prvej uzávierky sa očakávajú v júni 2019. 

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: