Creative Europe Desk Slovensko informuje

V septembri bude mať uzávierky niekoľko výziev programu Kreatívna Európa, podprogramu MEDIA, predovšetkým tri výzvy bloku Obsah:

Vývoj koprodukčných európskych projektov, European Co-development, CREA-MEDIA-2022-CODEV (uzávierka 8. septembra). Podpora vývoja projektov, na ktorých sa zúčastňujú minimálne dve partnerské produkčné spoločnosti z dvoch rôznych členských štátov MEDIA. 

Vývoj minibalíkov európskych projektov. European Mini-Slate development, CREA-MEDIA-2022-DEVMINISLATE (uzávierka 8. septembra). Podpora vývoja balíkov projektov produkčných spoločností výlučne z krajín s nízkou audiovizuálnou kapacitou. 

TV a online projekty, TV and online content, CREA-MEDIA-2022-TVONLINE( 20. septembra). Podpora produkcie audiovizuálnych diel, primárne určených pre TV alebo online platformy, s účasťou minimálne 2 TV vysielateľov alebo online platforiem z dvoch rôznych štátov MEDIA.

A tri výzvy Medzisektorovej oblasti:

Journalism Partnership, CREA-CROSS-2022-JOURPART (7. septembra). Žiadateľom je konzorcium najmenej 3 partnerských spoločností pôsobiacich v oblasti médií s projektmi obchodnej transformácie (nové modely manažmentu, práce s publikom, marketingu, výmeny obsahu medzi médiami, originálneho spravodajstva, výroby a formátov).

Innovation Lab, CREA-CROSS-2022-INNOVLAB (7. septembra). Žiadateľom je konzorcium najmenej 3 partnerov z 3 rôznych krajín, prípustné sú projekty vývoja a testovania inovatívnych nástrojov, modelov a riešení aplikovateľných v kultúrnom sektore v cirkulárnej ekonomike. 

Monitoring and Defending Media Freedom and Pluralism (20. septembra), CREA-CROSS-2022-MFP. Oprávneným žiadateľom je konzorcium minimálne 2 európskych spoločností pôsobiacich v oblasti tlačového a mediálneho poradenstva a poskytovania praktickej pomoci a ochrany ohrozeným novinárom.

Viac informácií k výzvam, podmienkam a možnostiam podpory nájdete na našej stránke www.cedslovakia.eu alebo priamo na portáli Funding and tender opportunities (FTOP). 

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať: