Creative Europe Desk Slovensko informuje (DECEMBER 2018)

V októbri boli zverejnené všetky nové výzvy programu Kreatívna Európa, podprogramu MEDIA na rok 2019:

– EACEA/22/2018, Vývoj jednotlivých projektov (uzávierky 18. 12. 2018 a 24. 4. 2019),

– EACEA/25/2018, TV vysielanie (uzávierky 18. 12. 2018 a 28. 5. 2019),

– EACEA/33/2018, Podpora filmového vzdelávania/Práca s publikom (uzávierka 7. 3. 2019),

– EACEA/32/2018, Podpora filmových festivalov (uzávierky 20. 12. 2018 a 7. 5. 2019),

– EACEA/30/2018, Podpora online distribúcie (uzávierka 5. 4. 2019),

– EACEA/26/2018, Medzinárodné koprodukčné fondy (uzávierka 6. 3. 2019),

– EACEA/27/2018, Kinodistribúcia – automatická podpora (uzávierka 5. 9. 2019)

– EACEA/28/2018, Kinodistribúcia – selektívna schéma (uzávierky 8. 1. 2019 a 4. 6. 2019),

– EACEA/31/2018, Prístup na trh (uzávierka 7. 2. 2019),

– EACEA/23/2018, Vývoj – balíky projektov (uzávierka 20. 2. 2019),

– EACEA/24/2018, Vývoj videohier (uzávierka 27. 2. 2019),

– EACEA/01/2018, Distribúcia – podpora pre obchodných zástupcov (uzávierka 15. 1. 2019),

– EACEA/50/2018, Siete kín (uzávierka 31. 5. 2019).

Z výziev, ktoré majú uzávierku v najbližšom období, sa najvýraznejšie zmenila Kinodistribúcia – selektívna schéma. Oprávneným žiadateľom je v tomto prípade európsky obchodný zástupca (sales agent), ktorý koordinuje minimálne sedem prípustných distributérov pôsobiacich v rôznych krajinách, zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.Medzi distributérmi musia byť minimálne traja z krajín s vysokou alebo so strednou produkčnou kapacitou (Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Poľsko, Holandsko) a minimálne dvaja z krajín s nízkou produkčnou kapacitou (všetky ostatné členské krajiny podprogramu MEDIA).

Sales agent musel v posledných troch rokoch zastupovať minimálne tri filmy distribuované v aspoň piatich krajinách a byť oprávnený predávať ich do minimálne pätnástich členských krajín MEDIA. Filmy musia byť nenárodné a mať distribučnú premiéru v období 1. 4. 2019 až 1. 10. 2020 (1. uzávierka) alebo 1. 10. 2019 až 1. 4. 2021 (2. uzávierka). Granty sú určené na financovanie distribučných kampaní a limitované podľa krajín, v prípade slovenských distribútorov do 10 000 eur. V každom prípade ide o maximálne 50 % z celkového rozpočtu. Kaskádový grant znamená, že celkovú sumu dostane žiadateľ (sales agent) a ten pošle sumu podpory distributérom. 

Všetky výzvy a ďalšie podrobné informácie nájdete na webovej stránke kancelárie Creative Europe Desk Slovensko www.cedslovakia.eu.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články