Creative Europe Desk Slovensko informuje (JANUÁR 2019)

Dňa 8. 1. 2019 je prvá uzávierka v novom roku – výzva EACEA/28/2018, Kinodistribúcia – selektívna schéma (druhá uzávierka bude 4. 6. 2019) s rozpočtom 9,85 milióna eur. Už sme infomovali o jej zásadných zmenách: oprávneným žiadateľom je európsky obchodný zástupca (sales agent), ktorý koordinuje minimálne 7 prípustných distribútorov pôsobiacich v rôznych krajinách a zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA. Vybrané projekty dostanú kaskádový grant, čo v praxi znamená, že úspešný žiadateľ bude posielať finančné prostriedky distribútorom v zoskupení. Očakávaný efekt tejto zmeny je zníženie administratívnej náročnosti na strane výkonnej agentúry EACEA. Žiadatelia dostanú v rámci grantu finančnú podporu za náklady spojené s koordináciou a propagáciou projektu. Distribútori dostanú podporu na národnú distribúciu filmu a v zmluve budú vystupovať ako „tretia strana“. Systém podpory je založený na rozpočte a podpora pre distribútorov môže byť maximálne do výšky 50 % nákladov na distribúciu v danom teritóriu. Maximálna podpora pre malé krajiny, akou je Slovensko, je 10 000 eur. Zmenil sa aj systém platieb: prvá splátka vo výške 30 % príde po podpise zmluvy, ďalšie dve medzisplátky po 30 % prídu na základe deklarovania vynaložených nákladov a zvyšných 10 % bude vyplatených po záverečnej správe. Prípustné sú európske nenárodné diela s rozpočtom do 15 miliónov eur. Výsledky prvej uzávierky sa očakávajú v júni 2019.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články