Creative Europe Slovensko informuje

Rok 2017 bol pre slovenských žiadateľov v programe Kreatívna Európa druhým najúspešnejším od roku 2014. Získali podporu v celkovej výške 1 221 524 eur.

V rámci podprogramu Kultúra bolo podporených šesť projektov sumou 336 615 eur. Úspešnosť slovenských žiadateľov v kategórii Projekty väčšieho rozsahu bola 15,38 % (celková úspešnosť 12,71 %) a v kategórii Projekty menšieho rozsahu 16,67 % (celková úspešnosť 17,04 %). Vybrané projekty sa venujú širokému spektru tém a umeleckých žánrov, vo veľkej miere s presahom ku kreatívnemu priemyslu.

Ako spoluorganizátori sa budú na európskych projektoch podieľať slovenské subjekty Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Creative Industry Košice, A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru, Haliganda, Machaon International, Annogallery. V priebehu minulého roka pristúpila k už prebiehajúcemu projektu Fakulta architektúry STU.

V rámci podprogramu MEDIA boli v roku 2017 znovu mimoriadne úspešné produkčné spoločnosti, ktoré v schéme Podpora vývoja jednotlivých projektov získali celkovú podporu vo výške 208 000 eur, z toho 183 000 eur získalo päť projektov hraných filmov (z toho jeden ako koprodukčný partner nemeckého žiadateľa) a 25 000 eur jeden projekt dokumentárneho filmu. Tradične najväčšiu podporu získali distribútori – 74 000 eur v rámci Výberovej podpory kinodistribúcie a 376 061 eur v rámci Automatickej podpory kinodistribúcie. Dve slovenské spoločnosti boli súčasťou konzorcií, ktoré získali podporu v schéme Podpora tréningových programov (suma podpory pre slovenskú časť programov bola 61 424 eur). Znovu sme zaznamenali úspech slovenského subjektu aj v rámci Podpory filmových festivalov, a to vo výške 25 000 eur.

Celková podpora pre slovenské subjekty dosiahla 744 485 eur v podprograme MEDIA a spolu s nepriamou podporou v sieti kín Europa Cinemas (140 424 eur) bola celková suma 884 909 eur. Pomer predkladaných a podporených projektov bol 67,05 %, pomer celkovej žiadanej a pridelenej sumy podpory bol 55,21 %. Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme.

V marci je jediná uzávierka podprogramu MEDIA: výzva EACEA/24/2017, Podpora vývoja európskych videohier s uzávierkou 8. 3. 2018.

Vladimír Štric

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články